ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

phpThumb_cache_www_borkruwittaya_ac_th_src800ff5c56ff18f41344774e3156dcb9d_par7c9705dc259169e9e38b314a2280370f_dat1319491867.jpg